تمام دنیا هم نبودی همین قدر می خواستمت...

نوشته بود: تو تمامیت خواه هستی. بغض کرده بودم از جمله اش و رفته بودم توی فکر که نکند راست می گوید. بعد ذهنم را گشته بودم پی نشانه های تمامیت خواهی ام. پی مطالباتی که لابد خیال می کرده ام حق داشتن شان را دارم. پی خواستن ها و احتمالا کمی نخواستن ها...ته جستجو رسیده بودم به آنجا که من - زنی حقیقتا تنها و در آستانه ی فصلی به راستی سرد- سقف خواستن های این چند وقتم فقط یک خواب آسوده و آرام بوده است. ازآن جنس خوابیدن ها که چشمت را خشک ببندی و خندان بازشان کنی. همین...

/ 0 نظر / 28 بازدید