تو

گلایه میکنی

از بامی که میان دو هوا سرگردان مانده است.

من

گریه میکنم

زیر سقفی که بی هوای تو نفس میکشد.

کلنجار رفتن بی فایده است

وقتی

نه آخرین نگاهت

روی چشمانم تصویر میشود

و نه آخرین بوسه ات

روی لبهایم.

ببخش

اگر اینبار هم

درست یک کلمه مانده به آخر

جمله هایم را تمام میکنم.