امروز هم از اونروزهای دلتنگیه:

از اونروزها که دلت فقط خلوت بخواد و یه خیال دور...یه نگاه خیره به دیوار لخت اتاق...یه اتفاق که عمود بشه روی اینهمه عادت... یه جفت چشم ساکت و یه آواز طولانی...یه هوا آسمون صاف و چند قدم زمین سفت...و یه نوشته بدون نقطه چین...

آهای عزیز همیشه

دستت رو روی دلم بذار و حواست به اینروزها باشه...

                                 ××××××××××××××××

یه پاییز دیگه هم از سر عاشقانه هامون گذشت...حالا باید پای کرسی های زمستونمون دلمون رو گرم نگه داریم به خاطره ها و خدایی که همین نزدیکی هاست...